OM OSS

Vår historia

Kinesisk kampkonst organiserades i formell demokratisk form i Sverige år 1999 under Svenska Budo- och Kampsportsförbundet.  Medlemskap i förbundet skedde via bildandet av en kommitté i Karatesektionen. 

2003 blev Wushu en egen sektion under SB&K, och 2009 ombildades sektionen till eget förbund.
  
För att markera att förbundet gick in i en ny tid, antogs namnet Svenska Förbundet för Kinesisk Kampkonst.  Detta namn ändrades senare 2012 till det nuvarande namnet Svenska Kung fu- och Wushuförbundet.

Om Oss

Förbundets styrelse har till uppgift att administrera och utveckla Wushu i Sverige, men också i världen som en naturlig samarbetspartner i den internationella gemenskapen. Styrelsen väljs på förbundets årsmöte som hålls i mitten av mars månad, där representanter från samtliga medlemsföreningar aktivt kan delta i diskussioner och beslut.

KUNG FU

WUSHU

Medlem i EWUF och IWUF

Svenska Kung fu och Wushuförbundet är medlem i EWUF – Europeiska wushuförbundet, och IWUF – Internationella wushuförbundet, de två officiella och största förbunden för Wushu i världen. Dessa förbund arrangerar europamästerskapen respektive världsmästerskapen i Wushu.