Om våra domarkurser

Wushu

Wushu/kung fu är en stor samling av olika kampstilar som härstammar från Kina. Det finns ett mångfald av kampstilar som våra medlemmar tränar. Förbundet ställer inga krav på vilka stilar klubbar ska utöva i Sverige. Alla oavsett stil är välkommen i vårt förbund!

Idrott – tävling – sportwushu

Förbundet representerar en idrott som inbegriper tävlingsverksamhet. Det innebär bland annat att förbundet varje år ska anordna Svenska Mästerskapen i wushu, samt ansvara för tävlingsreglerna. I tävling måste reglerna vara tydliga och gemensamma. Det är först då alla kan tävla på lika villkor, vilket gör det till en idrott – oavsett stil eller bakgrund.

Förbundet ansvarar för att regelsystem finns, underhålls och förbättras, att de stämmer överens med de internationella reglerna (IWUF), samt, vid behov, anpassas för svenska lagar och förhållanden.

Den mest centrala förutsättningen för att kunna hålla bra tävlingar är att ha bra och utbildade domare. Domarna är därmed en mycket viktig del i den tävlingsinriktade delen av wushu, som idag kallas sportwushu. Just nu har förbundet behov av fler domare i både taolu och sanda!  Att vara ordinarie domare på svenska tävlingar är i regel arvoderat med ett ideellt arvode, beroende på tävling.

Domarkurserna

Förbundets domarkurser ger kunskap om de officiella, tävlingsmässiga delarna av wushu. Utgångspunkten är de internationella tävlingskategorier som IWUF har bestämt, i vissa fall med anpassningar för svenska förhållanden.

I kurserna går vi igenom wushuns historia, för att förstå varför tävlingsreglerna ser ut som de gör idag. Vi beskriver också övergripande hur en tävling går till. Detta hoppas vi är relevant för både för utövare, klubbledare och blivande domare. Vår förhoppning är att alla som på något sätt är intresserade av tävling kan finna något matnyttigt i våra kurser!

Efter introduktionerna (Steg 1) i respektive gren går kurserna in på den faktiska regel- och poängbedömningen, som är ett måste för att kunna bli domare. Även dessa steg kan vara användbara för alla som coachar tävlande eller är utövare själva, för att förstå grunderna i poängbedömning.

Praktik som domare på tävlingar

För att bli praktiserande domare måste du, efter genomgången teoretisk kurs online, göra praktik på riksläger och tävlingar. Där får du den praktiska erfarenhet som gör att du kan bedöma olika momentet på ett korrekt vis, med handledning från de ordinarie domarna.

För att göra praktik efter genomgången teoretisk utbildning kontaktar du antingen arrangören av en tävling som du vill praktisera på, den som är domaransvarig, eller förbundet, på info@swedenwushu.se

Internationella domarutbildningar

Den som har genomgått de svenska domarutbildningarna med praktik och blivit godkänd kan ansöka till olika internationella utbildningar via förbundet, och därefter bli certifierad internationell domare, med möjlighet att döma internationella tävlingar.
För att bli internationell domare i wushu krävs i regel att man tävlat på en relativt hög nivå och kan visa upp former och/eller tekniker. Det är också en övre åldersgräns på (förnärvarande) 50 år för när man senast kan gå sin första internationella domarutbildning.
Villkoren för att bli internationell domare uppdateras regelbundet. För mer information om internationella domarutbildningar, om förutsättningar med mera, kontakta förbundet på info@swewuf.se

Sammanfattning att bli domare

  • ha en grundläggande förståelse och erfarenhet av grenen, genom egen träning och helst tävling
  • genomgå den grundläggande teoretiska kursen online
  • praktisera på ett Riksläger (provdöma i olika roller och moment)
  • praktisera på en tävling för att bli godkänd och certifierad domare i Sverige
  • för att bli internationell domare, vidare gå internationell domarutbildning av IWUF för att bli godkänd och internationellt certifierad domare.

Sekretariat och domare i taolu under SM 2019