Taolu 3 – poängdomare B

Nicklas · 2020-06-14

“Overall performance” är den poängkategori som ställer högst krav på domarna. Att kunna bedöma till synes subjektiva kriterier objektivt.

Det krävs ett tränat öga att se om en teknik har kraft och rätt rytm. Om den är koordinerad och utförd med tydlig, representativ stil.  

För att bli bra på att döma “Overall performance” krävs att du övar på att döma. Den här kursen kommer att ge dig förståelse för hur du ska döma och vad du ska döma på.

Sen är det upp till dig att öva!

På stora internationella tävlingar är “Overall performance” det som avgör topplaceringarna. För att placeras högt behöver den tävlande utföra en form utan avdrag i både “Quality of movement” och “Degree of difficulty”. Har utövaren inte begått några misstag i sin form och fått full poäng i de kategorierna är det enbart “Overall performance” som avgör placeringen.

Detta gör denna poängkategori oerhört viktig på stora internationella tävlingar. 

About Instructor

Nicklas

5 Kurser

Not Enrolled

Kurs Includes

  • 3 Avsnitt
  • 1 Prov